Főoldal   |   Hírek   |   Programok   |   Önkormányzat   |   Címjegyzék
 
 

 
  Hírek
Gigén április 8.-án volt a Húsvétváró nyuszi-buli,ahol a húsvéti hagyományokhoz kapcsolódó játékokon keresztül,a vetélkedőkön és a tojásfestésen túl, sok programmal várta a Gigei Önkormányzat a község apraja-nagyját.


 
   
 
 
» Bemutatkozunk/Neves személyek ·


BAKA János
(Gige, 1957 - )
Középfokú tanulmányait a Zalaegerszegi Építőipari Szakközépiskolában 1975-ben fejezte be. 1981-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen építőmérnöki, 1987-ben a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen mérnök-közgazdász szakképesítést szerzett. Első munkahelye a SÁÉV, ahol 1981-től először munkavezető, majd generál építésvezető volt. 1986-ban a Somogy Megyei Beruházási Vállalathoz került, ahol már főmérnök és igazgató. 1993-tól Investment néven céget alapított, ahol társtulajdonos és ügyvezető 2003-ig. 1996-tól a Pannon Mérnöki és Fővállalkozó Kft-ben is tevékenykedik. Több jelentős objektum tervezője: Lapapuszta Lovascentrum, Tab diákotthon, jelentős épületek műszaki ellenőre, építésvezetője, a gigei terménytároló felelős műszaki vezetője. Az építész és mérnök kamara tagja, igazságügyi szakértő. (S.T.S.gyűjtése)

BODOR Imre
(Gige 1945. - )
A Gige községhez tartozó pusztán, Gige-szőlőhegyen született. Emlékezete óta a kés és a véső szerelmese. A falusi élet figuráit nem lehet elfelejteni, egész életre ad témát alkotásaihoz. Ezek többségében zsűrizett alkotások. Ide tartoznak: étkezőgarnitúrák sarokpaddal, székekkel, különböző méretben, színben. Hozzá tartoznak a tálasok, fűszertartók. Ezeken kívül bölcsők, használati tárgyak, és az élet szép pillanatait felvillantó szobrok tartoznak alkotásai közé. (S.T.S.gyűjtése)

Dr. BOHENSZKY György orvos

Dr. CSÁSZÁR Elemér
Fizikus, egyetemi tanár, a MTA levelező tagja (1928-49)
(Gige, 1891. december 6. - Budapest, 1955. augusztus 7)
Vallásos családban nevelkedett. Édesapja, Császár István, Gige református lelkipásztora volt. Az elemi iskolát szülőfalujában, a középiskolát a Csurgói Református Gimnáziumban végezte. Tanulmányait a budapesti és a berlini egyetemen folytatta. A fővárosban, az Eötvös kollégium tagjaként 1914-ben matematika-fizika szakos tanári, majd négy évvel később bölcsészdoktori oklevelet szerzett.
1915-től 1921-ig tanított a Pápai Református Gimnáziumban. A fekete sugárzás újabb elméleti és kísérleti vizsgálata című székfoglaló beszéde az iskola évkönyvébe is bekerült. 1921-től budapesti egyetemeken tanársegédként dolgozott, később adjunktusi és egyetemi magántanári beosztásba került. 1938-tól a pécsi egyetem orvostudományi karán a fizika nyilvános rendkívüli, két évvel később rendes tanára. 1942-43-ban pedig már dékánként tevékenykedett. 1946-ban elbocsátották, 1948-ban politikai okokból börtönbe került. Kiszabadulása után a budapesti Medicor gyárban dolgozott. Bírósági ügye miatt akadémiai tagságát megszűntették.
Főként a kvantumelmélettel, a Röntgen-sugárzással, a fajhővel, a statisztikai mechanikával és a termodinamikával foglalkozott. Munkássága során több kötetet is megjelentetett. A röntgensugárzásról szóló könyvében több példát is említ annak felhasználására, mint például a festmények eredetiségvizsgálatát, a beteg fák törzsének feltárását, zárvány és folytonossági hibák keresését a különböző anyagokban. (S.T.S.gyűjtése)

Császár Elemér és Császár István emlékezetére
Emlékállítás Császár Elemér professzor tiszteletére - a kezdeményező osszefoglalója

CSONTOS László
(Kaposvár, 1953. február 13.- 1997. március 23. Jéna)
Tanulmányait a gigei osztatlan iskolában kezdte, ahol már korán megmutatkoztak kiváló szellemi adottságai. 1971-ben érettségizett a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban. 1972-től a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatója volt, 1977-ben szerzett közgazdász diplomát, 1982-ben doktori fokozat ért el. 1980-ban szociológus diplomát kapott az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. 1983-tól a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Szociológia Tanszékén tanított. 1988-től a University of Connecticut Ph.D. hallgatója volt. 1992-től a Lyndon State College professzora (Vermont, USA), 1993-ban megkapta a Ph.D. fokozatot. 1993-ban szívműtéten esett át. Felépülése után 1994-ben hazaköltözött a család. 1994-től a Közép-Európai Egyetem Politikatudományi Tanszékének tanára valamint az OTP vezérigazgatójának tanácsadója volr. 1997-ben egy konferencián vett részt Jénában, ahol március 23-án szívroham következtében elhunyt. Ezzel véget ért egy sokat ígérő, tevékeny, sikeres, szakmai pályafutás. 1999-ben megjelent az írásaiból összeállított könyv, Csontos László: Ismeretelmélet, társadalomelmélet, társadalomkutatás (Budapest, Osiris, 1999). 2000-ben a könyv elnyerte a Magyar Szociológiai Társaság Polányi Károly díját (1999. év legjobb publikációja). 2003-ben megjelent az 1998. november 27-28-án ugyanezzel a címmel megrendezett konferencián elhangzott előadásokat tartalmazó kötete Cselekvéselmélet és társadalomkutatás In memoriam Csontos László címmel (Budapest: Közgazdasági Szemle Alapítvány, 2003) (S.T.S.gyűjtése)


Dr. DARÁK Jánosné
(szül. Selyem Tóth Jolán, Gige, 1939. - )
Jogász, ügyészként dolgozott, legutolsó beosztása Zala megye főügyész-helyettese. Az általános iskolát szülőfalujában, középiskolai tanulmányait Kaposváron a Munkácsy Mihály Leánygimnáziumban végezte. Jogi diplomát 1962-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi karán szerzett. Első munkahelye a Marcali Járási Ügyészség, 1967-től Zalaegerszegen folytatta pályáját végig büntető-jogászként, 1979-től osztályvezető ügyész, majd főügyész-helyettes az 1998 évi nyugállományba vonulásáig. Több szakmai kitüntetés, elismerés birtokosa. Férje - aki Segesd községből származik - szintén jogász, fiúk Péter a szülői hagyományt folytatva a Legfelsőbb Bíróság bírája. (S.T.S.gyűjtése)

Selyem Tóth Sándor
( Gige, 1951-)
Középfokú tanulmányait a kaposvári Általános Gépipari Technikumban végezte. Villamosmérnöki végzetséget 1973-ban a Kandó Kálmán Villamosipari Főiskola Erősáramú Karán szerezte. A későbbiekben további szakképzettségeket is szerzett ezek, főenergetikus és közbeszerzési referens. Első munkahelye 1973-ban a Zalavolán vállalat Zalaegerszegen, ahol műszaki fejlesztéssel foglalkozott, majd a vállalat főenergetikusi pozícióját töltötte be. Ezt követően a Bagodi termelőszövetkezet diagnosztikai részlegvezetője és energetikusa, ez idő alatt idősödő szüleit is Zalaegerszegre költöztette. 1984-ben a Zala megyei tanács Közlekedési osztályára hívják ahol gépjármű-üzemeltetési hatósági feladatokat lát el. 1992-től Zalaegerszeg város Műszaki osztályán főtanácsos, kommunális csoportvezető. Fontos munkaterülete az energiagazdálkodás és nevéhez fűződik a telephely engedélyezési jogszabály a városban történő bevezetése, adaptálása. Ezt követően A Zalavíz Zrt. fejlesztőmérnöke. Rádiógyűjtő, amatőr helytörténész. 1998-tól a magyarországi rádiógyűjtők egyesületének vezetőségi tagja. 1998-ban Magyarországon elsőként hozott létre virtuális Rádiómúzeumot (http://www.zalaszam.hu/radio), rendszeresen publikál az egyesület szaklapjában. Helytörténeti kutakodásaival sokat segített a község múltjának megismerésében, folyamatos segítséget nyújt a község honlapjának gondozásához is.

FÜRST Lipót
(Gige, Somogy megye, 1810- Somogynagybajom ~1890)
Könyvkötő szakmát tanult. 1828-tól 1842-ig a 48.gyalogezredben szolgált őrvezetőként. 1848 őszén őrmesterként beállt a nagyváradi 27. honvédzászlóaljhoz. Még ez év őszén hadnagyi rangot szerez, a pesti katonai szállító-háznál szolgál. 1849 február 9-től a tüzérség főhadiszertár őrségének parancsnoka, Nagyváradon. E beosztásában márciustól főhadnagy, később századosi rangot kap. A szabadságharc ideje alatt Galántai néven szerepel, ezután ismét eredeti nevét veszi vissza.
Besorozzák a császári hadseregbe mint közlegény, ahonnét 1852-ben szerelik le. A 1867-től Somogynagybajomban telepedik le. A Somogy megyei Honvédegylet tagja volt.
Forrás: Bona Gábor, Az 1848-49-es honvédsereg zsidó születésű tisztjei, Múlt és Jövő 1998/1. (S.T.S.gyűjtése)
JÓNÁS József
(Gige, 1935 - )
Az általános iskolát szülőfalujában, középiskolai tanulmányait a csurgói Csokonai V. Mihály Gimnáziumban végezte, majd ezt követően a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett diplomát 1961-ben. Első munkahelye a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium ezt követően a Gépipari Technikum tanára (1963-1978). 1973-tól igazgatóhelyettes és az esti tagozat vezetője. 1978-1990 között a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola tanára, ahol 1978-79-ben igazgatóhelyettes. 1979-től vezető pedagógiai felügyelő. 1991-től 1995 végéig (nyugállományba vonulásáig) a Somogy megyei Önkormányzati Hivatal Humán Szolgáltatási Főosztályvezetője. 1991-1998 között a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagja. Több tanulmánya, cikke jelent meg pedagógiai szaklapokban, társszerzője egy szociálpedagógiai szöveggyűjteménynek, amelyet az Egri Tanárképző Főiskola adott ki 1994-ben. Több iskolai évkönyv szerzője, társszerzője. A Haza Szolgálatáért Érdemérem (1977) mellett több szakmai kitüntetés tulajdonosa. (S.T.S.gyűjtése)

MIKE Ferenc
(Gige 1946. április19.- )
Általános iskolai tanulmányait helyben végezte. Az osztatlan iskola rosszabb feltételei ellenére életre szóló indíttatást kapott tanítóitól, elsősorban Karbuczky Lajos tanítótól, az iskola igazgatójától. Középiskolai tanulmányait a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban folytatta, ahol 1964-ben érettségizett. Első munkahelye a helyi termelőszövetkezetnél volt. Ebben az időszakban épesített könyvelői oklevelet szerzett. 1970-től Kaposvárra költözött. A Mezőgép Vállalatnál, majd a Somogy megyei OTP-nél dolgozott. 1973-tól a Somogy Megyei Tanács ipari osztályának dolgozója. Egyetemi tanulmányait 1974-ben kezdte meg a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, ahol 1978-ban szerzett közgazdász diplomát. 1984. május 1-től a Somogy Megyei Nyomdaipari Vállalat igazgatója, majd a cég privatizációját követően annak jogutódaként működő Kaposvári Nyomda Kft. ügyvezető igazgatója 1998. évi nyugdíjazásáig. Az 1990-es években két cikluson át a Magyar Nyomdász Szövetség Elnökségének tagja. Nyugdíjba vonulása óta résztulajdonosként közreműködik a Nyomda tevékenységében, mint a Felügyelő Bizottság elnöke. (S.T.S. gyűjtése)

MIKE Tamás

Dr. Molnár Lajos körorvos
(Csököly)
1902-ben született Nagybajomban, a középiskolát Kaposváron, az orvosi egyetemet Pécsen végezte.
1929-35-ig a kaposvári közkórházban működött. 1936 óta körorvos Csökölyön. Körzetébe tartozik még Mike, Gige és Rinyakovácsi. Unokabátyja, Fogronics Lajos hősi halált halt.

Dr. PÁL János
(Gige, 1931. -)
Már az általános iskola elvégzése után sokat segített a falu kulturális életében, levelezője a Szabad Ifjúság újságnak. 1951-ben bevonult katonának, közben a honvédségnél felcserképző iskolát végzett. 1954-től az Ifjúsági Szövetségben dolgozott, ahonnan Politikai Főiskolára küldték. A diploma után Siófokon az Ifjúsági Szövetség járási titkárává nevezik ki. A moszkvai VIT küldöttje volt 1957-ben. 1960-ban Kaposváron közgazdasági technikumot végzett. 1961-ben a mai EGIS Gyógyszergyár jogelődjénél dolgozott, közben folytatta tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Karán, ahol 1965-ben diplomázott. 1966-tól a Munkaügyi és Szociálpolitikai Főosztály osztályvezetője, több újítás társszerzője volt, többször kitüntették. 1991-es nyugdíjazása óta Budapesten és Siófokon él. (S.T.S.gyűjtése)

SÁROSSI István

SOMOGYI György
(Gige 1870. - Szomajom, 1942. )
Szomajom ( később Kaposfő) református lelkésze volt. A kaposfői régi temetőben nyugszik, sírján a következő felirat olvasható:
"Nem halok meg, hanem élek és hirdetem
Az Úrnak cselekedeteit." (Zsoltárok 118:17)
További érdekesség, hogy a falu jegyzője Hekinger Sándor neje Somogyi Lenke a lelkész leánya. Másik gyermeke Somogyi Boriska, Németh Jenő erdőmérnök (Kaposvár) felesége. Somogyi lelkész harmadik gyermeke Zsigmond Brazíliában Sao Paulo tartományi főváros közelében telepedett le és ott gazdálkodott farmján. (S.T.S.gyűjtése)

SZALAI Lajos tanár

Dr. TÖRÖK Béla
(Gige, 1925. november 25.- )
V.: POTE, 1953. Nős, felesége dr. Erdélyi Teréz ny. gyermekorvos. Gy.: Béla, Attila. M.: 1953-1992-ig a PO- TE Kísérletes Sebészeti Intézetének, majd 1992-től a Központi Kutató Laboratóriumnak és az Egészségügyi Főiskolának a munkatársa, anatómiát, sebészeti műtéttant oktat. Fő kutatási területe a kísérletes szív- és keringési rendszer vizsgálata, a kísérletes szervátültetés (szív, vese) kérdései. Az orvostudomány kandidátusa (1963) és doktora (1972). 1963-ban docens, 1968-ban tanszékvezető docens, 1972-92-ig egyetemi tanár, intézetigazgató. Jelenleg professor emeritus. Több könyvfejezet, egyetemi és főiskolai jegyzet mellett 220, zömmel német és angol nyelvű tudományos közleménye jelent meg. D.: A Csehszlovák Sebész Társaság tiszteletbeli tagja. Eberhard-Karls- Universität - Tübingen, Ezüst érdemérem. Tucson (Arizona), és 2000 óta Gige díszpolgára. T.: A PAB tagja, a PAB Klinikai Kutatási Bizottsága elnöke 1975-85-ig, a Magyar Sebész Társaság vezetőségi tagja és a Kísérletes Sebészeti Szakosztály elnöke 1985-1992-ig. A Magyar Sebészet és a Basic Research in Cardiology folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja volt. 1976-82 és 1991-93 között a POTE rektorhelyettese volt. Forrás: www.baranyanet.hu (S.T.S.gyűjtése)


Zalai Márk
Kereskedelmi akadémiai tanár, szül. 1841-ben Gigén. 1868-ban kereskedelmi iskolát nyitott Nagyváradon. 1871-ben a nagyváradi kereskedelmi testület állított fel ott reálkereskedelmi iskolát, melynek tanára lett; innen a következő évben a debreczeni keresk. iskolához került tanárnak.
Több számtani és könyvviteli könyvet írt kereskedelmi iskolák használatára. Ezeken kívül művei: Gondolatok. Bpest, 1893. - Pénz és hitel. U. o. 1898. 
 
© Integranet