1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
» Elérhetőségi adatok
» A szervezeti struktúra
» A szerv vezetői
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
» A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1.3. Gazdálkodó szervezetek
» A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1.4. Közalapítványok
» A szerv által alapított közalapítványok
1.5. Lapok
» Lapok
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
» Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
1.7. Költségvetési szervek
» Költségvetési szervek
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
» A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
» A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
» Közszolgáltatások
» A szerv nyilvántartásai
» Nyilvános kiadványok
» Döntéshozatal, ülések
» A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
» Pályázatok
» Hirdetmények
» Közérdekű adatok igénylése
» Közzétételi listák
» Közadatok újrahasznosítása
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
» Vizsgálatok, ellenőrzések listája
» Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
» Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
» A működés eredményessége, teljesítmény
» Működési statisztika
3.2. Költségvetések, beszámolók
» Éves költségvetések
» Számviteli beszámolók
» A költségvetés végrehajtása
3.3. Működés
» A foglalkoztatottak
» Támogatások
» Szerződések
» Koncessziók
» Egyéb kifizetések
» Európai Unió által támogatott fejlesztések
» Közbeszerzés
» Több közbeszerzés