A település Kaposvártól délnyugatra 23 kilométerre fekszik. A 61-es főúton elhelyezkedő Kiskorpádtól mindössze hét kilométert kell autózni a jó minőségű úton, hogy a faluba érjen az utazó. Ezzel az összekötő műúttal kapcsolódott be a település a megye vérkeringésébe. Vasútvonal legközelebb Kiskorpádon és Jákóban van, de rendszeres autóbuszjárat köti össze Gigét Rinyakovácsival, Csököllyel, Kiskorpáddal és Kaposvárral.

A környéken változatos a felszín: a község a zselici dombvidék és a belső-somogyi homokhát határán fekszik. A határban legfőképp mezőgazdasági növénytermesztés folyik, s a földeken búzát, kukoricát termesztenek. Az e vidékre látogatót a hónapoktól függően mindig más és más színű táj fogadja, igazán változatos a táj. Tavasszal a szántáskor barna, majd a zsenge növények zöldre színezik, aratáskor pedig aranysárgán tündöklik a környék. A környező erdőkben vadak keresnek menedéket, gyakori az apróvad, de az óvatos túrázó néha őzet, szarvast is megpillanthat.

A Gigébe érkező utazó szemét szinte vonzza a falu hosszú fő utcájának közepén magasodó református templom. A helybéliek méltán büszkék rá, hiszen a többször is felújított épület a megye legrégebbi templomainak egyike.

A templom mellett, a szomszédos Csököly felé kanyarodó út mentén áll a régi református parókia. E hely Gige központja is egyben: itt található a polgármesteri hivatal, a bolt és a presszó, valamint a világháborús emlékmű. Az utca túloldalán egy megüresedett ipari épület található: régen itt működött a varroda, jelenleg azonban a könyvtár foglal el benne egyetlen szobát, ahol hétfőnként látogatnak az olvasók. A kezdetben egy polcnyi olvasnivaló, mára több mint ötezer kötetes tékává bővült.

Az épület mellett vezet egy kis utca a község temetőjéhez, ahol többek között Császár István református lelkész is nyugszik, aki harminc éven át volt Gige lelkipásztora. A temetőben a törvényi előírásoknak megfelelően felújították a ravatalozót s rendbe tették a környezetét.

Az öreg templom állagának megóvása jelentős anyagi terhet ró az egyházra: legutóbb 10 millió forintra pályáztak, melynek 3 millió forintos önrészét az egyház, belőle félmilliót az önkormányzat vállal magára. A gyülekezet köszönettel fogad minden segítséget, anyagi támogatást az alábbi számlaszámra lehet juttatni: 67100080-10903351

Az épület 2004 évi felújítása során érdekes leletre bukkantak az építők: a torony oldalán, a vakolat alatt egy héber nyelvű kőtáblát találtak. Ez megerősítette azokat a történeteket, miszerint egykor számottevő zsidó közösség élt Gigében. Ennek másik bizonyítéka a falu határában fekvő izraelita temető is, melynek emlékét néhány sírkő őrzi.

Az 1900-as években épült református parókia jelenleg üresen áll. A szép vakolatdíszes épület statikailag jó állapotban van, renoválás után szociális intézményként vagy nyári iskolaként szeretné a közösség hasznosítani. Ehhez azonban egy befektetőre lenne szükség, elképzeléseikhez partnert keresnek.

A főutcán tett séta során a sok régi ház között egyre több új épület hívja fel magára a figyelmet. Látszik, hogy a falut lassanként felfedezik a külföldiek: eddig két német és két osztrák család vásárolt magának itt ingatlant. Őket nem zavarja, hogy a település infrastruktúrája még nem teljes, a háborítatlan környezet, a csend, a nyugalom, és a vendégszerető közösség vonzó a betelepülők számára.

A közművek közül a vezetékes vizet 1993-ban kötötték be a településre, van villany, telefon, sőt most már mikrohullámú szélessávú internet is található a községben. A gáz- és a szennyvízvezeték azonban hiányzik, ezek kivitelezése jelenleg nem finanszírozható az önkormányzat számára. Persze nem tettek le róla, hanem a falu vezetői keresik a pályázati lehetőséget a megvalósításhoz. Gigében heti hulladékszállítás van, amihez az önkormányzat mintegy 150 szeméttároló edényt vásárolt, s kihelyezte azokat a porták elé. Elkészült a község rendezési-, hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi terve is.

Az orvosi rendelőt a régi református iskolából alakították ki: nem volt könnyű a feladat, ugyanis a 150 éves épületben korábban még szociális helyiségek sem voltak. Mintegy ötmillió forintot költöttek a falak szigetelésére és a tető cseréjére, s ma már megfelelő körülmények között működik az egészségház.

Gigében a többi faluhoz hasonlóan magas az időskorúak aránya. Egyebek mellett az ő életük megkönnyítésére hozták létre a falugondnoki szolgálatot. A falugondnok viszi házhoz a nyugdíjasoknak az előfizetett ebédet, a gyógyszereket, s ha kell, orvoshoz is segíti őket. Szerencsére magas a gyerekek száma is: a 390 lakos közül csaknem 170 fiatal lakik itt. Mivel iskola nincs a faluban, ezért 38-an a szomszédos Csökölybe, néhányan pedig Kaposvárra és Kaposfőre járnak tanulni. A 28 óvodást ugyancsak Csökölybe, illetve a szomszédos Kiskorpádra viszik a szülők. A kicsik magasabb létszáma miatt az önkormányzat célszerűnek tartaná óvoda létrehozását, ennek érdekében be is adtak egy pályázatot. A tervek szerint az intézményt a régi katolikus iskolában alakítanák ki. A beadványt elfogadták, az eredményre azonban még várni kell. Örömteli tény a településen, hogy hosszú idő óta azonban ismét van két főiskolás lakója a községnek. Ők példás továbbjutási lehetőséget mutatnak a többieknek.

A községben kevés a munkalehetőség. A legtöbb álláshely a téesz felszámolásakor szűnt meg. Néhányan gazdálkodásba kezdtek kis földjükön, a falu határában lévő mezőgazdasági szárítóüzem azonban még mindig működik. Néhány magánvállalkozás – bolt és presszó – akad csak a faluban. A lakók többsége Kaposvárra vagy a szomszédos településekre jár dolgozni. Ám még így is viszonylag magas a munkanélküliek aránya. A 36 munkanélküli közül néhányuknak az önkormányzat tud közcélú, közhasznú munkát biztosítani. Hosszabb távon viszont megoldást jelentene egy vállalkozó letelepedése Gigében. Erre a célra a régi varroda épületét kínálja az önkormányzat.

Falunap

Az első falunapot Gigében 2003. augusztus 20-a utáni szombaton tartották. Ez a hétvége azóta is a rendszeresen megtartott falunap ideje. Ilyenkor délelőtt ökumenikus istentisztelettel kezdődik az ünnepség, majd kispályás labdarúgás, főzőverseny a napi program. A volt katolikus iskola udvarán a gyerekeket ringlis és játszóház várja. Az egykori református iskola udvarán egy szabadtéri színpadot állítottak fel, ahol az óvodások, a gyerekek és a meghívott néptánccsoportok léptek föl. Falunap alkalmából általában egy ismert előadó is műsort ad. Tavaly a Déryné Vándorszíntársulat állított színpadra egy darabot a közönség nagy megelégedésére. Este bál, majd tűzijáték zárta az ünnepet.

A hagyományos búcsút Pünkösd előtti hétvégén tartják. Az idősek napját az augusztus 20. előtti hétvégén rendezik, amikor Gige nyugdíjasait meghívják egy közös vacsorára és egy köszöntőre.